ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
กิจการสภา


วิสามัญ สมัย3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2)
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2564
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights