ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
กิจกรรมและผลงานอบต.แหลมบัว
 ติดต่อราชการ  วันทำการ   ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันหยุดราชการ  ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 034 987 089  เบอร์โทรสาร  034 987 089 ต่อ 15
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 ไข้เลือดออก (Dengue Fever) โรคระบาดประจำฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มียุงลายชุกชุม มาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับโรคไข้เลือดนี้ได้ยังไงบ้าง

ดูทั้งหมด

 โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ (Rabies, Hydrophobia) หรือในภาษาอีสานเรียกว่า “โรคหมาว้อ” เป็นโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) จัดเป็นโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงที่ยังไม่มีทางเยียวยารักษา...

ดูทั้งหมด

หากไม่เขียนถึงสมุนไพรที่มีสรรพคุณต้านหวัดในช่วงนี้ต้องถือว่าตกยุค

ดูทั้งหมด

 อบต.แหลมบัว ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนทำการเปิดภาคเรียน 

 

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

 โดยการทำความสะอาดและตกแต่งต้นไม้ถนนเพชรเกษม ในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ดูเพิ่มเติม

คู่มือประชาชน
พ.ร.บ./พ.ร.ก. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กฏกระทรวงและระเบียบ ดูรายละเอียดเพิ่ม
ลิงค์ส่วนราชการ


หนังสือราชการ จากกรมการส่งเสริมการปกครอง ฯลฯicon

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์ 02-241-9000
©Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reservedเพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768pixelsและควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8

More...

Copyright © 2012 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.084 165 0993