ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
กิจกรรมและผลงานอบต.แหลมบัว
 ติดต่อราชการ  วันทำการ   ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันหยุดราชการ  ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 034 987 089  เบอร์โทรสาร  034 987 089 ต่อ 15
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
โรคเนื้อเน่าหรือโรคแบคทีเรียกินเนื้อ เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียและก่อให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงที่ผิวหนัง โดยมีการแพร่กระจายไปยังชั้นเนื้อเยื่ออ่อนใต้ผิวหนัง เนื้อเยื่อไขมัน เนื้อเยื่อพังผืด รวมถึงกล้ามเนื้อและเส้นประสาท

ดูทั้งหมด

 โรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร ข้อแนะนำจากกรมปศุสัตว์ เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดการระบาดจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาที่จำเพาะ เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน เชื้อสามารถอยู่ในสิงแวดล้อม หรือซากได้นานหลายเดือน ประเทศที่มีการระบาด จะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม

ดูทั้งหมด

 ไข้เลือดออก (Dengue Fever) โรคระบาดประจำฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มียุงลายชุกชุม มาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับโรคไข้เลือดนี้ได้ยังไงบ้าง

ดูทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

 อบต.แหลมบัว ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนทำการเปิดภาคเรียน 

 

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

คู่มือประชาชน
พ.ร.บ./พ.ร.ก. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กฏกระทรวงและระเบียบ ดูรายละเอียดเพิ่ม
ลิงค์ส่วนราชการ


หนังสือราชการ จากกรมการส่งเสริมการปกครอง ฯลฯicon

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์ 02-241-9000
©Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reservedเพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768pixelsและควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8

More...

Copyright © 2012 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.084 165 0993