ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายเดือน/ไตรมาส/6 เดือน/รายปี


ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม2563
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่2 เดือนมกราคม-มีนาคม2562.pdf article
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม2561.pdf article
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่3 เดือนเดือนเมษายน- มิถุนายน 2561.pdf article
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่2 เดือนมกราคม-มีนาคม2561.pdf article
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม2560 article
หน้า 4/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights