ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายเดือน/ไตรมาส/6 เดือน/รายปี


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกาศรางานแสดงผลการดำเนิการรายไตรมาส
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 งวดประจำเดือนเมษา ถึง เดือน มิถุนายน 2566
รายงานเงินสะสม
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 งวดประจำเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2566
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 งวดประจำเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 งวดประจำเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2565
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 งวดประจำเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 งวดประจำเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
หน้า 2/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights