ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายเดือน/ไตรมาส/6 เดือน/รายปี


รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมิน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 66
รายงานการดำเนินการตามมาตรการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 66
รายงานการการเงินและรายงานผลการตรวจสอบสตง 2566
ประกาศงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights