ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวแบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แปลงที่ดินลำดับที่ 1-100 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงาน กกต.จ.นครปฐม แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.
ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
หน้า 1/51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights