ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวประกาศ การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและมติประชาคมในการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัวเป็นเทศบาลตำบลแหลมบัว ระหว่างวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2563
หน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แจ้งการเข้าตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่อง เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.แหลมบัว
หน้า 1/36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights