ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวโครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณวัดทุ่งน้อยหมู่ที่ 8
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 4 วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะหมู่ที่ 7
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณวัดท้องไทร
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณวัดทุ่งน้อย
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดทุ่งน้อย
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

   เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 อบต.แหลมบัว ได้ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเปิดภาคเรียน  

โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณวัดโคกเขมา
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

 อบต.แหลมบัว ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนทำการเปิดภาคเรียน 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2562 วัันที่ 5 มีนาคม 2562
หน้า 5/10
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights