ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวกิจกรรมสงกรานต์ ปี 2559
กิจกรรม Big Cleaning Day ปี 2559

 คลิกดูกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

 คลิกดูกิจกรรม

โครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมโครงการ Big cleaning day ปี 2558
ภาพกิจกรรมวันเด็ก 2558
ภาพกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5
ภาพกิจกรรมวันพ่อ ปี 2557
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการarticle

 นายพเยาว์  เนี๊ยะแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ นำโดยนายสงคราม  ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว  พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตำบลแหลมบัวออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้สูงอายุหมู่ที่ 3 บ้านท้องไทร และผู้พิการหมู่ที่ 6 บ้านคอกช้าง 

กีฬาต้านยาเสพติดชุมชนตำบลแหลมบัวarticle

 ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนตำบลแหลมบัว ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2557

หน้า 11/12
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights