ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดโคกเขมาarticle
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ วัดทุ่งน้อย
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หมู่ที่ 5article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 อบต.แหลมบัว ได้ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1-8

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2560
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนตำบลแหลมบัว
งานแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2560
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 2560

 กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560
หน้า 11/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights