ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวโครงการสงกรานต์
โครงการทอดผ้าป่าขยะ
โครงการประชาคมในระดับหมู่บ้าน
โครงการวันเด็ก
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแหลมบัว
อบต.บัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลแหลมบัว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ปฐมวัย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565
คณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน อบต.แหลมบัว ร่วมกับจิตอาสา อาสาสมัครรักษ์โลก โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ วัดทุ่งน้อย
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิก ปลัด รองปลัด อบต.แหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท้องไทร รพ.สต.แหลมบัว และ อสม. แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ หมู่ที่ 1-8
หน้า 1/13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights