ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว







การจัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 กิจกรรมตกแต่งสถานที่ / ประดับธงตราสัญลักษณ์ / ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ / จัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพร

โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 24 เมษายน 2563
นายอำเภอนครชัยศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม นายก อบต.แหลมบัว เข้าร่วมกิจกรรมแจกอาหารฟรี ณ โรงทานวัดโคกเขมา วันที่ 30 เมษายน 2563

 โรงทานวัดโคกเขมา สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดตั้งโรงทานเพื่อสงเคราะห์แก่สาธุชน ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว วันพฤหัสบดีที่ 27 กุภาพันธ์ 2563
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
การแจกหน้ากากผ้าป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 1-8
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 7 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานตลาดนัดวัดทุ่งน้อย ลานตลาดนัดคอกช้าง วัดโคกเขมา วัดท้องไทร รพ.สต.แหลมบัว รพ.สต.บ้านท้องไทร และบริเวณที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 6 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ บริเวณวัดโคกเขมา หมู่ที่ 5
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณวัดทุ่งน้อยหมู่ที่ 8
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 4 วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะหมู่ที่ 7
หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]



Copyright © 2012 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.084 165 0993