ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

 อบต.แหลมบัว ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนทำการเปิดภาคเรียน 

 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2562 วัันที่ 5 มีนาคม 2562
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดโคกเขมา
โครงการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการแยกก่อนทิ้งขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 12 ธันวาคม 2561

 โดยการทำความสะอาดและตกแต่งต้นไม้ถนนเพชรเกษม ในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดโคกเขมา
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดทุ่งน้อย
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 9 วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ บริเวณวัดทุ่งน้อย
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.084 165 0993