ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดทุ่งน้อย
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนกันยายน 2563 วันที่ 25 กันยายน 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.45-12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 17 ประจำจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563

อบต.แหลมบัว ร่วมกับ อบต.วัดแค อบต.สัมปทวน อบต.ศรีมหาโพธิ์ และ ทต.ศีรษะทอง ดำเนินงานจัดโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 17 ประจำจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 โดยมีนายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอนครชัยศรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์  วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

อำเภอนครชัยศรี นำโดย นายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ตั้งด่านแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายและการต่อเติมรถ ในตำบลแหลมบัว
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 ของ อบต.แหลมบัว วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดท้องไทร วัดโคกเขมา และวัดทุ่งน้อย
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

  การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 1/8
1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights