ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวการดำเนินการเกี่ยวกับ ขยะเปียก
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ต้อนรับคณะดูงานจากชมรมผู้สูงอายุตำบลบางป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท้องไทร อสม. ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในพื้นที่หมู่ที่ 1-2 เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จัดโครงการครอบครัวเข้มแข็งลดความรุนแรงในครอบครัว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อบต.แหลมบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแแหลมบัว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดท้องไทร
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยนายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานครู พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว นายณัฐพสิ
ได้มีการตอนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
หน้า 1/15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights