ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวโครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 7 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานตลาดนัดวัดทุ่งน้อย ลานตลาดนัดคอกช้าง วัดโคกเขมา วัดท้องไทร รพ.สต.แหลมบัว รพ.สต.บ้านท้องไทร และบริเวณที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก article
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 6 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ บริเวณวัดโคกเขมา หมู่ที่ 5
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณวัดทุ่งน้อยหมู่ที่ 8
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 4 วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะหมู่ที่ 7
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณวัดท้องไทร
โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณวัดทุ่งน้อย
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดทุ่งน้อย
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

   เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 อบต.แหลมบัว ได้ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเปิดภาคเรียน  

โครงการ Big Cleaning Day (เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข/เมืองสวย น้ำใส) ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณวัดโคกเขมา
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.084 165 0993