ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแหลมบัว

 สามารถเขียนคำร้องขอทรายและกระสอบได้ที่กองช่าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ร่วมกับ ฝ่ายปกครองท้องที่ ฝ่ายสาธารณสุข ตำรวจชุมชน ดำเนินการประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแหลมบัว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564
การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (ศปก.อบต.) วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอนกประสงค์ อบต.แหลมบัว
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 วันที่ 9 เมษายน 2564
อบต.แหลมบัว บูรณาการร่วมกับโรงเรียนวัดทุ่งน้อยฉีดพ่นน้ำยากำจัดเห็บหมัด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับครูและนักเรียนที่โดนหมัดกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.แหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต. และสมาชิก อบต. ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดนัดวัดทุ่งน้อยและตลาดนัดคอกช้าง
อบต.แหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน/ตัวแทน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการควบคุมและป้องกันโควิด19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมบัว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.แหลมบัว ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอนครชัยศรี และ รพ.สต. เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ตำบลแหลมบัว
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 อบต.แหลมบัว ร่วมกับ รพ.สต. ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทำความสะอาดโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแหลมบัว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
อบต.แหลมบัว ออกสำรวจจำนวนสุนัขและแมว เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 26-29 มกราคม 2564
หน้า 1/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights