ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวประชาสัมพันธ์การทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551
ภัยเงียบจากยุงลาย

 โรคติดเชื้อ ภัยเงียบจากยุงลาย

ประชาสัมพันธ์ความรู้ก๊าซเรือนกระจก
มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และภัยคุกคามด้านสุขภาพของประชาชน
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights