ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
พ.ร.บ./พ.ร.ก./ข้อบัญญัติ อบต.


พระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัข พ.ศ. 2535
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2548
ข้อบัญญัติตลาด 2548
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights