ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
กองการศึกษา

 

     
  นางนิสากร นานรัมย์  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
     
   
     นางสาวสรัญชดา   ลิมปธิติกุล  
   นักวิชาการศึกษา  
     
 

  

 

 
 

นางสาวชลธิชาร์  สมาวงษ์

 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

 

 

 

 
 นางนุชจรี ชื่นชมน้อย   นางน้ำผึ้ง เจริญสุข 
 ครู   ครู
 ศูนย์อบต.แหลมบัว    ศูนย์อบต.แหลมบัว
     
 
นางสาวชวนฝัน ผุยรอด   นางมะลิวรรณ บู่สามสาย
 ครู   ครู
 ศูนย์อบต.แหลมบัว   ศูนย์บ้านห้วยกรด 
     
     
   
ว่าง   นางสาวปริศนา ฉุยฉาย 
ผู้ดูแลเด็ก    ผู้ดูแลเด็ก 
 ศูนย์อบต.แหลมบัว    ศูนย์อบต.แหลมบัว
     
   
นางสาวช่อเอี้อง เขียวพระอินทร์   นางอัจฉรา ซำเผือก 
ผู้ดูแลเด็ก    ผู้ดูแลเด็ก  
  ศูนย์อบต.แหลมบัว    ศูนย์บ้านห้วยกรด 
     

 
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่ อบต.แหบมบัว

สำนักงานปลัด อบต.แหลมบัว article
กองคลัง อบต.แหลมบัว article
กองช่างอบต.แหลมบัว
กองสวัสดิการสังคมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights