ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ลักษณะเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
            อาชีพ  
                        ทำนา
                        เลี้ยงสัตว์
                        ทำไร่/ทำสวน
                        ค้าขาย
                        รับราชการ
                        รับจ้าง
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
                         ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด,ตู้หยอดเหรียญ)             17        แห่ง
 โรงงานอุตสาหกรรม                                   8         แห่ง
             - โรงงานฉีดเม็ดพลาสติก                หมู่ที่ 2
- โรงงานเส้นพลาสติก                    หมู่ที่ 2
             - โรงงานปุ๋ย                                  หมู่ที่ 2
             - โรงงานผลิตหินเทียม                   หมู่ที่ 3
             - โรงงานบดยาง                            หมูที่ 3
             - โรงงานเฟอร์นิเจอร์                      หมู่ที่ 4
              - โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง       หมู่ที่  5 
             - โรงงานหล่อท่อ                           หมู่ที่ 7              

 
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.แหบมบัว

ลักษณะที่ตั้ง
ลักษณะสังคม
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
lpa ด้าน 5
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights