ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ลักษณะสังคม
สภาพทางสังคม
             การศึกษา
                                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
                                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (บ้านท้องไทร)    หมู่ที่ 3
                                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (บ้านโคกเขมา)   หมู่ที่ 6
                                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (บ้านห้วยกรด)    หมู่ที่ 7
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว (บ้านทุ่งน้อย)     หมู่ที่ 8
 
                                     โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง   ได้แก่
                                    - โรงเรียนวัดท้องไทร        หมู่ที่ 3
                                    - โรงเรียนวัดโคกเขมา       หมู่ที่ 6
                                    - โรงเรียนบ้านห้วยกรด      หมู่ที่ 7
                                    - โรงเรียนวัดทุ่งน้อย          หมู่ที่ 8
           
            - โรงเรียนขยายโอกาส       จำนวน 1 แห่ง
                                    - โรงเรียนแหลมบัววิทยา     หมู่ที่ 6
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน มีจำนวน 8 แห่ง     
            หมู่ที่ 1               ศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์
            หมู่ที่ 2               ร้านค้าสามแยก
            หมู่ที่ 3               บ้าน อบต.ธวัช
            หมู่ที่ 4               ศาลาหน้าบ้าน อบต.อรนภา
            หมู่ที่ 5               บ้าน ผช.คนึง
            หมู่ที่ 6               ศาลาศาลพ่อปู่ด่าน
            หมู่ที่ 7               ร้านค้านายศักดิ์ชัย
            หมู่ที่ 8               ที่ทำการ ผญ.บ้าน
      
           
 สถาบันและองค์กรศาสนา          
                       วัด   จำนวน 3   แห่ง   และสำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่             
     - วัดท้องไทร                                  หมู่ที่ 3
                             - วัดโคกเขมา                                 หมู่ที่ 5
                             - วัดทุ่งน้อย                                   หมู่ที่ 8
                             - สำนักปฏิบัติธรรมศรีวิไลญาณมุนี หมู่ที่ 5
 ประเพณี/วัฒนธรรม
            - งานประเพณีสงกรานต์
            - แห่เทียนเข้าพรรษา
            - งานประเพณีลอยกระทง
            - ประเพณีตำขนมจีน
            - ประเพณีเผาข้าวหลาม     
            - ประเพณีข้าวเหนียวแป
            - ประเพณีกวนกาลาแม
            - ประเพณีกวนกระยาสราท
 สาธารณสุข
                        สถานพยาบาลประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมบัว    ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 
อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ 100%
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่ทำการตำรวจชุมชน   จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่

 
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.แหบมบัว

ลักษณะที่ตั้ง
ลักษณะเศรษฐกิจ
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.084 165 0993