ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
กองช่างอบต.แหลมบัว

 

   
  นายสัญชัย  แช่มชูงาม  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
   
  ว่าง  
  นายช่างโยธา  
     
 
     
นายปรเมศวร์ เย็นอก   นางสาววรรณวิมล สุขเข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
     
นายกรกช  โพธิ์ศรีดา   นายนราแก้ว สายรวมญาติ
พนักงานขับรถยนต์   คนงานประจำรถขยะ
     
 
นายวันชัย  สมตน       นายวิรัตน์ มีแสงพันธ์
คนงานประจำรถขยะ   พนักงานผลิตน้ำประปา
     
     
นายพนม  เอี่ยมจันทร์พวง    นายจักรภพ กังลมัย 
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ   พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 
     
     
นายวรภณ  ศรีเสน่ห์   นางอุส่าห์ นาคเนื้อนิ่ม    
คนงาน   คนงาน 
     
     
     
     
     

 
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่ อบต.แหบมบัว

สำนักงานปลัด อบต.แหลมบัว article
กองคลัง อบต.แหลมบัว article
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights