ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
กองช่างอบต.แหลมบัว

 

   
  นายสัญชัย  แช่มชูงาม  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
   
  ว่าง  
  นายช่างโยธา  
     
 
     
นายปรเมศวร์ เย็นอก   นางสาววรรณวิมล สุขเข
ผู้ช่วยช่างโยธา    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
     
นายกรกช  โพธิ์ศรีดา   นายนราแก้ว สายรวมญาติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา   พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
     
 
นายวันชัย  สมตน       นายวิรัตน์ มีแสงพันธ์
พนักงานประจำรถขยะ   พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
     
     
ว่าง    นายจักรภพ กังลมัย 
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ   พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 
     
     
นายวรภณ  ศรีเสน่ห์   นางอุส่าห์ นาคเนื้อนิ่ม    
คนงานทั่วไป    คนงานทั่วไป 
     
     
     
     
     

 
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่ อบต.แหบมบัว

สำนักงานปลัด อบต.แหลมบัว article
กองคลัง อบต.แหลมบัว article
กองสวัสดิการสังคม
ครูผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.084 165 0993