ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
คณะผู้บริหาร อบต.แหลมบัว article

 

   
  นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว  
   081-3783364  
     
นายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์     ว่าง
รองนายกอบต.แหลมบัว (1)      รองนายกอบต.แหลมบัว (2)
 081-8366417    
     
  นายชัยคุณ ดอกไม้ศรีจันทร์   
 

 เลขานุการนายกอบต.แหลมบัว

089-9126787

 

 

 

 
โครงสร้างการบริหาร อบต.แหลมบัว

สมาชิกสภา อบต.แหลมบัว articleองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights