ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Image130623082728.pdf

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมบัว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยวังมะกอก หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือตาม สภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยว
ขอขยายเวลาพิจารณาผลการกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดซื้อรถขยะฯ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประก
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ร่าง) แผนอัตรากำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ถนนซอยบ้านนายสอิ้ง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เอกสาร จ้างเหมากำจัดขยะ
เอกสารประกวดราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านสอิ้ง มีแสงพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านสอิ้ง มีแสงพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรรี่สำหรับเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.อบต.แหลมบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร (พร้อมปรับเกลี่ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คศล. พร้อมบ่อพัก จากบริเวณซอยธูปถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากสามแยกซุ้มวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการวันเฉลิมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่เทียนจำนำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 076-54-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลข 415-54-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ ที่ใช้ทำขนมปั้นขลิบในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ใช้ในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ นาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บ้านนางเหว่า ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บ้านนางทองคำ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถดดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปาเลขที่ 104-39-0011 ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-2060โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบลากจูง 076-51-0001 และ 076-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลง หมายเลขทะเบียน ผก 2333 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนและเว็บโฮสติ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 3927โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนและเว็บโฮสติ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจ้างเหมาบำรุงรักษษซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-64-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ
ประกาศประกวดราคาจ้างลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร (พร้อมปรับเกลี่ย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คศล. จากสามแยกซุ้มวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คศล. พร้อมบ่อพัก จากบริเวณซอยโรงธูปถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ กองสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเชิงลาดคอสะพานข้าม คลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้านไวนิลโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้ร่วมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผก-2333 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คศล.จากสามแยกซุ้มวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คศล. พร้อมบ่อพัก จากบริเวณซอยธูปถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนหินคลุกซอยบ้านนายมานพ บู่สามสาย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนหินคลุกซอยบ้านนางพิมพ์ แอบท้องไทร หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล และแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ชนิดเทปกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายกระดับถนนหินคลุกซอยบ้านนายล้วน อยู้ในธรรม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายกระดับถนนหินคลุกซอยเทวดา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายเคลือบสารเคมีและสารเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights