ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
E-Service

forms.gle/BthTBEHTRVDxqPgB6 แจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง

forms.gle/B6CVT83iTMtYqovKA  ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่

forms.gle/9wfipGTszEP6CVve9 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

 
ลิงค์ส่วนราชการ

เว็บราขการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights