ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.แหลมบัว ร่วมการตรวจ ATK ในกลุ่มแม่ค้า ณ.วัดโคกเขมา และฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019