ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เตรียมพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์ Community Isolation ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมบัว