ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ผู้บริหาร

 

   
   นายธนันชัย  เอกเผ่าพันธุ์   
 

  นายก อบต.แหลมบัว

 
  081-8366417  
 
นายธวัช  บัวแก้ว     นางบุญมาก  มหาสังข์ 
 รองนายก อบต.แหลมบัว       รองนายก อบต.แหลมบัว  
 087-9723146    061-6251596
   
  นายไพโรจน์  สนสาขา   
   เลขานุการนายก อบต.แหลมบัว   
  089-8074391  

 
ฝ่ายบริหาร

ผังผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights