ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

รายงานรายไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563.pdf

 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม2563
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่2 เดือนมกราคม-มีนาคม2562.pdf article
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม2561.pdf article
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่3 เดือนเดือนเมษายน- มิถุนายน 2561.pdf article
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่2 เดือนมกราคม-มีนาคม2561.pdf article
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม2560 articleองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights