ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว




ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่2 เดือนมกราคม-มีนาคม2561.pdf article

 ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่2 เดือนมกราคม-มีนาคม2561.pdf




รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายเดือน/ไตรมาส/6 เดือน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 งวดประจำเดือนเมษา ถึง เดือน มิถุนายน 2566
รายงานเงินสะสม
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 งวดประจำเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2566
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 งวดประจำเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 งวดประจำเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2565
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 งวดประจำเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 งวดประจำเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 งวดประจำเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.64)
แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.64)
แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.63)
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 งวดประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2564
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 งวดประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ช่วงไตรมาสที่ 1-2
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม2563
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่2 เดือนมกราคม-มีนาคม2562.pdf article
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม2561.pdf article
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่3 เดือนเดือนเมษายน- มิถุนายน 2561.pdf article
ประกาศผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม2560 article



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights