ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2562 วัันที่ 5 มีนาคม 2562

 

 

 

 
กิจกรรม อบต.แหลมบัว

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดโคกเขมา
โครงการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการแยกก่อนทิ้งขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 12 ธันวาคม 2561
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดโคกเขมา
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดทุ่งน้อย
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 9 วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ บริเวณวัดทุ่งน้อย
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 8 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณโรงเรียนแหลมบัววิทยา
โครงการ เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยไม่ทิ้งกัน (ผู้ป่วยติดเตียง) รายได้จากการทอดผ้าป่าขยะ ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 8 ตุลาคม 2561
การแข่งขันกีฬา "ต้านยาเสพติดชุมขนตำบลแหลมบัว ประจำปี 2561
ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2561 ณ วัดท้องไทร วัดโคกเขมา วัดทุ่งน้อย article
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 7 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหมู่ที่ 4
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 6 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านห้วยกรด
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ วัดทุ่งน้อย article
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 4 วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ วัดท้องไทร
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 article
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดโคกเขมา article
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ วัดทุ่งน้อย
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หมู่ที่ 5 article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2560
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนตำบลแหลมบัว
งานแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2560
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมสงกรานต์ ปี 2559
กิจกรรม Big Cleaning Day ปี 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
โครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมโครงการ Big cleaning day ปี 2558
ภาพกิจกรรมวันเด็ก 2558
ภาพกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5
ภาพกิจกรรมวันพ่อ ปี 2557
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ article
กีฬาต้านยาเสพติดชุมชนตำบลแหลมบัว article
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ article
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกแบบบูรณาการ article
โครงการProject approach article
บวชเนกขัมมะCopyright © 2012 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm Tel.084 165 0993