ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
คณะผู้บริหาร อบต.แหลมบัว article

 

   
  นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว  
     
     
นายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์     ว่าง
รองนายกอบต.แหลมบัว (1)      รองนายกอบต.แหลมบัว (2)
     
     
  นายชัยคุณ ดอกไม้ศรีจันทร์   
   เลขานุการนายกอบต.แหลมบัว  

 
โครงสร้างการบริหาร อบต.แหลมบัว

สมาชิกสภา อบต.แหลมบัว articleองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights