ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวโครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมโครงการ Big cleaning day ปี 2558
ภาพกิจกรรมวันเด็ก 2558
ภาพกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5
ภาพกิจกรรมวันพ่อ ปี 2557
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการarticle

 นายพเยาว์  เนี๊ยะแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ นำโดยนายสงคราม  ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว  พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตำบลแหลมบัวออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้สูงอายุหมู่ที่ 3 บ้านท้องไทร และผู้พิการหมู่ที่ 6 บ้านคอกช้าง 

กีฬาต้านยาเสพติดชุมชนตำบลแหลมบัวarticle

 ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนตำบลแหลมบัว ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2557

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุarticle

 ประมวลภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันที่ 17 เมษายน 2557 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าarticle

ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 1 เมษายน 2557

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกแบบบูรณาการarticle

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ วันที่ 14 มีนาคม 2557

หน้า 9/10
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights