ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2560
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนตำบลแหลมบัว
งานแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2560
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 2560

 กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมสงกรานต์ ปี 2559
กิจกรรม Big Cleaning Day ปี 2559

 คลิกดูกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

 คลิกดูกิจกรรม

หน้า 8/10
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights