ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวโครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสถานศึกษา วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563
อบต.แหลมบัว ร่วมกับ อบจ.นครปฐม และ รพ.สต.แหลมบัว ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน และหมู่ที่ 7-8 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว วันที่ 21 มิถุนายน 2563
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยลงพื้นที่หมู่ที่ 1-8 

การจัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 กิจกรรมตกแต่งสถานที่ / ประดับธงตราสัญลักษณ์ / ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ / จัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพร

โครงการกิจกรรม 5ส ประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 24 เมษายน 2563
นายอำเภอนครชัยศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม นายก อบต.แหลมบัว เข้าร่วมกิจกรรมแจกอาหารฟรี ณ โรงทานวัดโคกเขมา วันที่ 30 เมษายน 2563

 โรงทานวัดโคกเขมา สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดตั้งโรงทานเพื่อสงเคราะห์แก่สาธุชน ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว วันพฤหัสบดีที่ 27 กุภาพันธ์ 2563
หน้า 7/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights