ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัวประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2561 ณ วัดท้องไทร วัดโคกเขมา วัดทุ่งน้อยarticle
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 7 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหมู่ที่ 4
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 6 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านห้วยกรด
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ วัดทุ่งน้อยarticle
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 4 วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ วัดท้องไทร
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561article
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดโคกเขมาarticle
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ วัดทุ่งน้อย
โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หมู่ที่ 5article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 อบต.แหลมบัว ได้ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1-8

หน้า 7/10
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [ถัดไป]
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights