ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
แผนพัฒนาสามปี 59-61

 แผนพัฒนาสามปี 2559-2561.pdf

 
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
แผนพัฒนาสามปี 57-59องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights