ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
แบบคำร้องคำร้องขอข้อมูล

คำร้องขอข้อมูล.pdf

 
คู่มือประชาชน/คู่มือเจ้าหน้าที่

คู่มือ เบี้ยยังชีพ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน อบตแหลมบัว
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
คู่มือการขอใช้รถส่วนกลาง อบต.แหลมบัว
คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.
คู่มือการปฏิบัติงานในการรับชำระค่าน้ำประปา
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน
แบบคำร้องทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights