ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
dot
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.แหลมบัว
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
เว็บราขการ

 หนังสือส่วนราชการ สถ.

  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
   กลุ่มเพื่อนราชการส่วนตำบล
   โยธาไทย
กรมบัญชีกลาง สายด่วนรัฐบาล
ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์
สำนักงบประมาณ กระทรวง ICT

 

 
ลิงค์ส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights