ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ภัยเงียบจากยุงลาย

 
เกร็ดความรู้สำหรับประชาชน

ประชาสัมพันธ์การทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551
ประชาสัมพันธ์ความรู้ก๊าซเรือนกระจก
มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และภัยคุกคามด้านสุขภาพของประชาชน
สาระสำคัญ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
12 ข้อ ควรรู้ ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
Home Isolation ผู้ป่วยโควิด แยกกักตัวที่บ้าน ทำอย่างไรถึงจะปลอดภัย
เช็ก 5 อาการโอมิครอน" ที่แพทย์ตรวจพบในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด
10 เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่
ผลดีจากการเลิกสูบบุหรี่
โรคติดต่อและอันตรายที่มาจากน้ำท่วม
รู้ให้ชัดก่อนฉีดวัคซีน COVID-19
10 คำถามไขความจริงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรคแบคทีเรียกินเนื้อคน หรือโรคเนื้อเน่า Necrotizing fasciitis
โรคอหิวาต์แอฟริกา สุกร
โรคไข้เลือดออก...ภัยจากยุงตัวร้าย
โรคพิษสุนัขบ้า
"หอมแดง" เพิ่มภูมิต้านหวัด
การลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) article
เคล็ดลับหลีกเลี่ยงอาการหวัดง่ายๆ ที่เรายังไม่รู้
จริงหรือมีดทำครัว "ตัวแพร่ไวรัส"
เพิ่มเวลานอนช่วยลดความเจ็บปวดได้
เที่ยวป่ากางเต็นท์ ระวังรับ 'โรค' เป็นของแถมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights