ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกท 419,ขกท420,ขกท 421 นครปฐม ประจำปี 2566

ผู้ชนะราคา รถจักรยานยน.pdf

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แหลมบัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถบรรทุกมูลฝอย ทะเบียน 87-2060 นครปฐม ประจำปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทราย ถมทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร (สำหรับนักเรียน ศพด.อบต.แหลมบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร และน้ำดื่มบรรจุถ้วยพลาสติก โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผก 2333 นครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กฉ 330 นครปฐม, รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กบ 3927 นครปฐม และเครื่องตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
ประกาศ การรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการจ้างเหมากำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย)
ประกาศ เรื่อง เผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสัมปวน 821 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสัมปทวน 821 หมู่ที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสัมปทวน 821 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 076-54-003, 076-54-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 3HP. 1P. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปา เลขที่ 104-40-0022 (หอถังประปาบ้านนายชลอ ฮวดเชี่ยวชาญ หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจาะท่อลอดผ่านถนน บริเวณสามแยกคลองสัมปทวน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศพด.) หมายเลขครุภัณฑ์ 415-63-0091 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากสามแยกซุ้มวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบริเวณซอยโรงธูป ถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากสามแยกซุ้มวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบริเวณซอยโรงธูป ถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปาเลขที่ 104-58-0036 (หอถังประปาบ้านนายเฮง หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อประปาเลขที่ 104-39-0010 (หอถังประปากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองสัมปทวน 821 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสัมปทวน 821 ม.2)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสัมปทวน 821 หมู่ที่ 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 3927 นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 8)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการครอบครัวเข้มแข็งลดความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองท่าเรือบางพระ หมู่ที่ 8)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (แบบแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการณรงค์การมีส่วนร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 415-57-0046) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ชนิดเทป แบรนด์ Happy Life โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแหลมบัว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติและธงพระนามาภิไธย ส.ก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (หมายเลขครุภัณฑ์ 417-64-0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการซ่อมแซม ปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง (โครงการงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 87-2060 นครปฐม (หมายเลชครุภัณฑ์ 005-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากศาลาประชาคม-บ้านนายธวัชชัย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกอสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบริเวณซอยโรงธูป ถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกอสร้างวางท่อระบ คสล.จากสามแยกซุ้มวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างก่อสร้างวางท่อระบาย คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยโรงธูป ถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร จ้างก่อสร้างวางท่อระบาย คสล. จากสามแยกซุ้มวัดวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณซอยโรงธูป ถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากสามแยกวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืช คลองขวาง คลองรางงูเหลือม คลองลาดสะแก-ท้อวไทร คลองเลียบถนนสายโคกเขมา-ลำท่าโพธิ์ คลองกลางทุ่งแหลมบัว (หลัง รพ.สต.ท้องไทร) คลองข้างโรงสี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 076-51-0001, 076-51-0002, 076-54-0003, 076-54-0004
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับตกแต่งป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณหน้า อบต.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองโคกเขมา หมู่ที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (แบบแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม น้ำเเข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสังฆทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่เทียนจำนำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายเจิ่น แคล้วโรคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองท้องไทร-สัมปทวน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบริเวณซอยโรงธูป ถึงบ้านนายประยงค์ บรรเทาวงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากสามแยกซุ้มวัดทุ่งน้อย ถึงบ่อหลา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากศาลาประชาคม-บ้านนายธวัชชัย หมู่ที่ 4 )องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights