ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
นายก อบต.แหลมบัว
dot
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา  อบต.แหลมบัว
dot
dot
บุคลากร อบต.แหลมบัว
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.แหลมบัว
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564

ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564.pdf

 
กิจการสภา

ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2564
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563
ประกาศ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เลขที่ 18/9 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 034 987 089 Copyright © 2012 All Rights